Αξιολόγηση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών – δυσλεξίας

  • Αξιολόγηση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών-δυσλεξίας
Facebookpinterestlinkedinmail

Οι υπηρεσίες που παρέχω σχετικά με την υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία αφορούν σε:

Οργάνωση και καθοδήγηση της μελέτης

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές σε διάθεση, αντίληψη, μνήμη, προσοχή, ταχύτητα και ρυθμό μάθησης, τις ιδιαιτερότητες, την ηλικία, τις εμπειρίες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού, καταρτίζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της δεξιότητας του μαθητή / της μαθήτριας να διαχειρίζεται τις σχολικές υποχρεώσεις και να μελετά, όσο γίνεται, αυτόνομα και ανεξάρτητα.

Εκπαιδευτική αξιολόγηση και εκτίμηση δυσκολιών

Αξιολόγηση με στόχο την περιγραφή και την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού προφίλ του κάθε μαθητή / της κάθε μαθήτριας, ώστε να καταρτιστεί ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο «κουμπώνει» στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού.

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

Κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος αντιμετώπισης των δυσκολιών στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένου, στη γραπτή έκφραση και ορθογραφία και στα μαθηματικά.

Ειδική διαπαιδαγώγηση

Ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων (μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση, λογική σκέψη) και συστηματική αντιμετώπιση των δυσκολιών σε μαθητές με νοητική υστέρηση, διαταραχές της συγκέντρωσης και της προσοχής (πχ. ΔΕΠ-Υ), αναπτυξιακές διαταραχές (πχ. αυτισμός, σύνδρομο Asperger), δυσκολίες προσαρμογής, δυσκολίες συμπεριφοράς.

 

Διαδικασία:

Αρχικά, γίνεται μια πρώτη συνάντηση με τους γονείς χωρίς την παρουσία του παιδιού. Σε αυτή τη συνάντηση καταγράφεται με λεπτομέρειες το ιστορικό, η άποψη των γονέων γύρω από το θέμα και οι αντιδράσεις τους απέναντι σε αυτό. Επιπλέον, συζητούνται ζητήματα σχετικά με την όλη διαδικασία.

Στην επόμενη συνεδρία πραγματοποιείται η αξιολόγηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί, γίνεται εκτίμηση του τρόπου παρέμβασης και καταρτίζεται το πρόγραμμα και η συχνότητα των συνεδριών. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα καθώς μόνο όταν γνωρίζουμε με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το είδος αλλά και την έκταση της δυσκολίας, θα μπορέσει να συνταχθεί και να εφαρμοστεί σωστά ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Στις επόμενες συνεδρίες που γίνονται με το παιδί, διάρκειας 45’-50’, πραγματοποιείται η εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης.

Παράλληλα, οι γονείς ενημερώνονται σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας ή / και αν χρειαστεί κάποια υποστηρικτική ενέργεια εκ μέρους τους. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα συμβουλευτικής τους υποστήριξης, εάν θεωρηθεί απαραίτητο.

Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας κατευθείαν στην εφαρμογή:

Ημερολόγιο


Επιλέξτε ημερομηνία και ώρα:
Αριθμός Τηλεφώνου:

Το όνομά σας::

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση:

Σχόλια / Ερωτήσεις:

Παρακαλούμε εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας:
security code
Κωδικός Ασφαλείας (πεζά γράμματα):

Facebookpinterestlinkedinmail