Συμβουλευτική

  • Συμβουλευτική
Facebooklinkedinmail

Η συμβουλευτική ενδιαφέρεται για την αγωγή, την υποστήριξη, την παρούσα περίσταση, τη λύση προβλημάτων, τη βοήθεια για κατανόηση του εαυτού, την κανονικότητα, το βραχυπρόθεσμο. Απευθύνεται καταρχήν σε υγιείς, για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται μέσω της συμβουλευτικής βρίσκονται στα όρια του φυσιολογικού.

Η συμβουλευτική μπορεί να θεωρηθεί ως μία θεραπευτική σχέση, στην οποία ο / η σύμβουλος προσπαθεί με παρακινήσεις να δώσει βοήθεια στο εξυπηρετούμενο άτομο για αυτοβοήθεια και αυτοδιαχείριση, ώστε όχι μόνο οι τωρινές δυσκολίες να αντιμετωπιστούν, αλλά και να αποφευχθούν μελλοντικές. Η συμβουλευτική διαρκεί σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, καθώς πολύ σπάνια συναντάται στην πράξη συμβουλευτική που να διαρκεί περισσότερο από ένα εξάμηνο και να απαιτεί περισσότερες από μία συναντήσεις την εβδομάδα.

Μέσω παρακίνησης και στήριξης καταβάλλεται προσπάθεια να μπει σε κίνηση μια διαδικασία μάθησης, κατά την οποία ο πελάτης θα μπορέσει να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει παλιές εμπειρίες με νέες. Η συμβουλευτική επιδιώκει αλλαγή μέσω αντανάκλασης λογικών πράξεων και θεωρήσεων αλλά και μέσω αντανάκλασης των συναισθημάτων από το θεραπευτή. Αυτό σημαίνει απλά ότι η διαδικασία μάθησης νέων συμπεριφορών ή δεξιοτήτων δεν περνά μόνο από το κεφάλι, τη λογική, αλλά και το συναίσθημα. Η συμβουλευτική δεν μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή γιατί ούτε πιέζει ούτε συνταγές δίνει, αλλά προσπαθεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία για αλλαγή του ατόμου.

Στις συνεδρίες το εξυπηρετούμενο άτομο συναντιέται πρόσωπο με πρόσωπο με τον / την ψυχολόγο για 45’-50’. Συνήθως οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε τακτική εβδομαδιαία βάση για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων το εξυπηρετούμενο άτομο έχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις δυσκολίες του σε επαγγελματία που θα ακούσει με ενσυναίσθηση, ζεστασιά, ενδιαφέρον και μη επικριτική διάθεση. Μέσα από τη διαδικασία των συναντήσεων αυτών, στόχος είναι το εξυπηρετούμενο πρόσωπο να κατανοήσει τη συνθετότητα των δυσκολιών του, να αυξήσει την αυτογνωσία του και μέσω αυτών των διαδικασιών να κινητοποιήσει τις δυνάμεις του και τις διαθέσιμες πηγές υποστήριξης για την επίλυση των δυσκολιών του.

Συμβουλευτική ενηλίκων

Συμβουλευτική παιδιών

 

Διάκριση συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας

Πολλοί θεωρούν ότι οι όροι συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία μπορούν λίγο πολύ να χρησιμοποιηθούν ο ένας αντί του άλλου. Θα πρέπει, όμως, να τεθούν όρια μεταξύ τους. Κατ’ αρχήν, η ψυχοθεραπεία ασχολείται με σοβαρά προβλήματα της προσωπικότητας, τα οποία απαιτούν σε βάθος διερεύνηση, ενώ η συμβουλευτική ασχολείται με δυσκολίες και διαταραχές στα όρια του φυσιολογικού. Έπειτα, η συμβουλευτική χρησιμοποιεί κυρίως υποστηρικτικές μεθόδους ενώ η ψυχοθεραπεία ερμηνευτικές και αποκαλυπτικές. Τέλος, η θεραπευτική σχέση, η διάρκειά της, η επικέντρωση στα ατομικά βιώματα και τη συμπεριφορά του ατόμου, η συσχέτιση με την πραγματική δυσκολία, πέρα από την αφορμή για αναζήτηση βοήθειας, επιδιώκονται  στην ψυχοθεραπεία σε μεγαλύτερο βαθμό και έκταση από ό, τι στη συμβουλευτική.

Facebooklinkedinmail