Μαθησιακές Δυσκολίες

  • Μαθησιακές Δυσκολίες
Facebooklinkedinmail

Παρέχεται αξιολόγηση και εξατομικευμένη υποστήριξη για μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία).

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία της ειδικής εκπαίδευσης. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται και η πλέον σε όλους γνωστή δυσλεξία. Μεγάλος αριθμός μαθητών και μαθητριών αντιμετωπίζουν διαφορετικού είδους και έντασης δυσκολίες σε σχολικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο, γεγονός το οποίο οφείλεται τόσο στην πολύπλοκη φύση των Μαθησιακών δυσκολιών, όσο και στην επιτυχή ή όχι ανταπόκριση των μαθητών στη διδασκαλία που τους παρέχεται. Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζονται από μία απροσδόκητα χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση, στη γραπτή έκφραση και τα μαθηματικά η οποία δεν είναι συνέπεια νοητικής ή άλλης υστέρησης ή κάποιας άλλης σοβαρής ψυχολογικής διαταραχής.

Απογοήτευση και θυμός, προσωπική έλλειψη εμπιστοσύνης στις ικανότητές του, δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις με συνομηλίκους και ενήλικες, αισθήματα ματαίωσης, χαμηλή αυτοεκτίμηση και άγχος αποτελούν απόρροια των μαθησιακών δυσκολιών στη συναισθηματική ζωή του παιδιού. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη μεγάλη σημασία γραπτού και προφορικού λόγου στη ζωή και την καθημερινότητα καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη διάγνωση των δυσκολιών αυτών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι όσο μικρότερη είναι η ηλικία του μαθητή / της μαθήτριας, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα υπάρξουν με το πρόγραμμα αποκατάστασης και αντιμετώπισης της δυσκολίας. Επομένως, όσο γρηγορότερα ξεκινήσει η αποκατάσταση της μαθησιακής δυσκολίας, η ωφέλεια για το παιδί θα είναι μεγαλύτερη.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται για την υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία αφορούν σε:

Οργάνωση και καθοδήγηση της μελέτηςαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές σε διάθεση, αντίληψη, μνήμη, προσοχή, ταχύτητα και ρυθμό μάθησης, τις ιδιαιτερότητες, την ηλικία, τις εμπειρίες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά κάθε παιδιού)

Εκπαιδευτική αξιολόγηση και εκτίμηση δυσκολιών (με στόχο την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού προφίλ του παιδιού)

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών μέσω εξατομικευμένου προγράμματος (το οποίο «κουμπώνει» στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού)

Ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων (μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση, λογική σκέψη).

 

Οι υπηρεσίες σχετικά με την υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία παρέχονται μόνο με ραντεβού. Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας κατευθείαν στην εφαρμογή, σημειώνοντας στα σχόλια “Μαθησιακές δυσκολίες” :

Ημερολόγιο


Επιλέξτε ημερομηνία και ώρα:
Αριθμός Τηλεφώνου:

Το όνομά σας::

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση:

Σχόλια / Ερωτήσεις:

Παρακαλούμε εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας:
security code
Κωδικός Ασφαλείας (πεζά γράμματα):

Facebooklinkedinmail